Kommunstyrelsen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunstyrelsen kan beskrivas som kommunens "regering". Kommunstyrelsen ska styra och samordna den totala kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av kommunstyrelsen. En stor mängd ärenden kan dock avgöras i kommunstyrelsen och behöver inte gå upp till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare. Under kommunstyrelsen finns fem stycken utskott: Allmänna utskottet, barn- och utbildningssutskottet, individutskottet, sociala utskottet och tekniska utskottet. Utskotten bereder och handlägger ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.