Studie- och yrkesvägledning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Skriver/målar, markeringspenna

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vägleda elever och fungera som ett bollplank när eleverna ska hitta rätt bland alla möjligheter som finns när det handlar om utbildning och arbetsliv. Det är viktigt att eleverna hittar rätt och känner sig trygga i sina val.

Vägledningssamtal

Guldkroksskolan erbjuder alla elever i årskurs 9 vägledningssamtal, där man tillsammans med studie- och yrkesvägledaren pratar om tankar och funderingar inför framtiden.

Varje samtal är unikt och anpassat efter elevens behov, och det är inte ovanligt att man träffas flera gånger, utmanar och får eleven att tänka över sin situation. Tillsammans undersöks utbildningsalternativ och tänkbara yrken, men beslut om framtiden fattar elev själv.