Studie- och yrkesvägledning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vägleda elever och fungera som ett bollplank när eleverna ska hitta rätt bland alla möjligheter som finns när det handlar om utbildning och arbetsliv.

Vägledningssamtal

Guldkroksskolan erbjuder alla elever i årskurs 9 vägledningssamtal, där man tillsammans med studie- och yrkesvägledaren pratar om tankar och funderingar inför framtiden.

Varje samtal är unikt och anpassat efter elevens behov, och det är inte ovanligt att man träffas flera gånger, utmanar och får eleven att tänka över sin situation. Tillsammans undersöks utbildningsalternativ och tänkbara yrken, men beslut om framtiden fattar elev själv.

  • PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

    Skolan ska försöka förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. En del av den förberedelsen är att eleverna ska få kunskaper, erfarenheter och upplevelser av arbetslivet utanför skolan. Detta gör vi i Hjo kommun främst inom ramen av PRAO.

  • Val av gymnasieutbildning

    Gymnasievalet görs under januari månad när eleverna går i årskurs 9. Valet görs via Utbildning Skaraborg och alla elever får hjälp med detta i skolan.