Hjo stadspark och dess byggnader är Hjos första byggnadsminne

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Att parken förklarats som byggnadsminne betyder att området i parken ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. När det gäller byggnaderna får de inte rivas, flyttas eller byggas om utan Länsstyrelsens tillstånd.

AB HJO WATTENKURANSTALT bildades 1876, varefter mark inköptes i en landremsa mellan den nyligen anlagda järnvägen mot Stenstorp och Vättern. Man anlitade trädgårdsarkitekten J Sterneman för planering av ett större parkområde, och redan 1878 stod det stora badhotellet, Bellevue, klart (senare nedbrunnet 1932). Merparten av kurortens byggnader tillkom under en relativt begränsad tidsperiod, slutet av 1870-talet till början av 1890-talet. Samtliga hus är med undantag av villa Götha byggda av trä.

Du kan läsa vårdprogrammet för Hjo Stadspark här.

 • Varmbadhuset eller Societetshuset

  Varmbadhuset, eller Societetshuset, byggdes 1877-78 efter ritningar av Värsåsbyggmästaren A. Pettersson.

 • Villa Götha

  Villa GÖTHA är till skillnad från de flesta av de övriga villorna i Stadsparken uppförd tidigare som en privatbostad, och skiljer sig från alla de övriga husen i parken genom att vara byggd av sten med slätputsade fasader.

 • Villa Idun

  Villa Idun är i likhet med villa Götha uppförd tidigare, som manbyggnad på en rådman Goldkuhl tillhörig lantegendom.

 • Villa Flora

  Villa Flora är tillsammans med villa Victoria uppförd som bostadshus specifikt för vattenkuranstaltens gäster år 1882. Arkitekt var Pehr August Pettersson från Värsås.

 • Villa Victoria

  Villa Victoria byggdes 1882, samtidigt med villa Flora som bostäder för hotellets gäster. Arkitekt var Pehr August Pettersson från Värsås.

 • Villa Guldkroken

  Även villa Guldkroken från 1885 byggdes för kurortens gäster. Arkitekt var Pehr August Pettersson från Värsås.

 • Villa Eira

  Trevåningsvillan EIRA byggdes 1892, efter ritningar av göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson.

 • Villa Svea

  Den stora trevåningsvillan SVEA byggdes också 1892, efter ritningar av göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson.

 • Uthuset

  Uthuset vid villa Eira är byggt samtidigt med villan 1892. Arkitekt var Adrian Crispin Peterson, Göteborg.

 • Eirapaviljongen

  Norr om villa Eira ligger EIRAPAVILJONGEN. Huset byggdes 1907 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman.

 • Strandbadet

  Strandbadet byggdes efter skisser av arkitekt Lars Kellman, daterade 1913. Friluftsbadet byggdes för att ersätta ett äldre kallbadhus från 1881 som tjänat ut, beläget omedelbart söder om den nuvarande anläggningen.

 • Villa Olga

  Villa OLGA är belägen väster om de nämnda villorna och skall vara byggd 1883. Arkitekt okänd.

 • Magasinet

  Magasinet. F.d. godsmagasin vid ändhållplatsen på den smalspåriga Hjo-Stenstorps Järnväg, som öppnades för trafik 1873. Det knuttimrade magasinet torde vara byggt samtidigt eller snart därefter.

 • Doktorsvillan

  Doktorsvillan. Huset är enligt uppgift byggt i mitten av 1920-talet. Arkitekt okänd.