Modersmål och hemspråk

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet med undervisningen är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

Vem kan få modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Det måste också finnas en lärare som kan undervisa i språket och minst fem elever inom kommunen måste vilja läsa samma språk.

Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. 

Begränsningen med fem elever gäller inte om eleven vill läsa ett nationellt minoritetsspråk. Med nationellt minoritetsspråk avses samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Även adoptivbarn, som av förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma, har rätt till undervisning på sitt modersmål.

Undervisning

Undervisning i modersmål sker 60 minuter i veckan. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp. Eleven kan läsa modersmålet på följande sätt:

  • Modersmålsundervisning kan läsas som elevens val. Det är skolans rektor som beslutar om modersmål kan erbjudas inom elevens val. Avgörande är till exempel hur många elever som väljer modersmål.
  • Modersmålsundervisning kan läsas utanför timplanen.

Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning kan göras hela året men bör ha inkommit senast den 30 april eller den 30 oktober för nästkommande termin. 

Ansökan görs via pappersblankett.

Se regler för modersmålsundervisning för mer information.

Modersmål i förskoleklass

Förskoleklassen ska också medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmål i förskoleklass regleras inte på samma sätt som modersmålsundervisning i grundskolan även om skolformen förskoleklass följer samma förordning och samma läroplan som grundskolan.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar, som nyligen kommit till Sverige, och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen, kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Vårdnadshavare kontaktar skolan för att samtala om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor, som slutligen bestämmer, om en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.