Studieförbund

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Personer som  sitter

I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans studera på egna villkor, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt. Då som nu var motiven att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och ofta att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter.

En stor del av folkbildningsarbetet, både i studieförbund och i folkhögskolor, sker i nära samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som antingen är medlemmar i studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner.
Vid sidan av den traditionella verksamheten med studiecirklar och kurser bedriver studieförbund och folkhögskolor även annan verksamhet, på uppdrag av samhället och medlemsorganisationer.

Nio studieförbunderhåller sina statsbidrag via Folkbildningsrådet fr.o.m 2007.
Folkbildningsförbundet är studieförbundens gemensamma intresseorganisation.Det finns 2007 nio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget. Varje studieförbund har sin mer eller mindre starka profilering utifrån vilka folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i respektive förbund.

ABF - Arbetarnas bildningsförbund

Bilda - Studieförbundet Bilda

FU - Folkuniversitet

Kulturens - Kulturens studieförbund

Ibn Rushd - Ibn Rushd studieförbund

Medborgarskolan - Medborgarskolan

NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Sensus - Sensus Studieförbund

Srf - Studiefrämjandet

SV - Studieförbundet Vuxenskolan

Sisu-Idrottsutbildarna erhåller fr.o.m 2007 medel enligt egen förordning.
Bidraget till SISU innebär att organisationen kommer att få sina bidrag direkt från Utbildningsdepartementet istället för via Folkbildningsrådet.