Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn och unga i familjen som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. 

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom som en familjemedlem för att i förälderns ställe vårda och fostra under en kortare eller längre tid. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem t.ex. på helger eller del av vecka. Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom t.ex. några timmar i veckan utan övernattning. Läs mer om att vara kontaktperson i broschyren.

De personer som väljer att dela med sig av sitt hem och sitt engagemang tar emot andras barn eller ungdomar gör stor skillnad för dem som befinner sig i en besvärlig situation i livet.

Att vara familjehem innebär inte bara att låta ett barn bo i sitt hem. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Inget familjehem är heller det andra likt. Ni ska lära känna varandra och tillsammans bygga upp en fungerande vardag. Barnet eller ungdomen behöver stöd i att anpassa sig till den nya livssituationen, skolgång och umgänge med föräldrar. Det är en utmaning och kan i perioder kännas svårt.

Trots utmaningarna vittnar våra familjehem om att det är en berikande erfarenhet att vara ett familjehem att det ger mycket glädje och utveckling tillbaka. Som familjehem lär man för livet och knyter i många fall livslånga band.

Är du intresserad?

Fyll i vår intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Två föräldrar på promenad i skogen med två små barn.

Här kan du läsa mer om hur processen ser ut när du anmäler ditt intresse att bli famljehem.

En man och en kvinna framför en vit vägg.

Idag finns många barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo i en annan familj än den egna under en längre eller kortare period. När Rami och Michaela fick frågan om att bli familjehem tvekade de inte att öppna sitt hem. Här berättar de hur det är att vara familjehem och vad de får tillbaka.