Välkommen till Skogshyddans förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Skogshyddans förskola består av tre avdelningar: Ekorren 1-3 år, Björnen och Älgen 3-6 år. Förskolans läge med närhet till skogen, Hjoåns dalgång och biblioteket ger möjlighet till variation i det pedagogiska arbetet.

Förskolan är en certifierad litteraturförskola. Vi arbetar med språk och litteratur i verksamhetens vardag samt i projektarbetet. Med trygghet och omsorg som grund ger detta arbetssätt oss möjlighet att kunna fokusera på vår pedagogik på ett lekfullt och inspirerande sätt både för barnen och oss pedagoger. Undervisning och lärandet sker på olika sätt utifrån barnets ålder, erfarenhet, utveckling och intresse med utgångspunkt från förskolans läroplan. Barn lär sig genom lek och att ha roligt, därför fokuserar vi på ett lustfyllt lärande. Lärandet pågår under hela dagen, i alla situationer.

På Skogshyddan arbetar vi med tre regler:

1. Inget barn får bestämma över något annat barn.

2. Alla får alltid vara med i gemenskapen-det finns plats för alla.

3. Om någon säger stopp eller sluta så måste man omedelbart sluta.

Ett viktigt arbete är hur vi bemöter varandra på ett respektfullt och trevligt sätt, såväl vuxna som barn. Alla rutin- och leksituationer är tillfällen att lära sig hur man ska vara mot varandra. En god och väl fungerande kontakt med vårdnadshavare är också en viktig del i Skogshyddans arbete. Vi arbetar för en öppen dialog mellan förskolan och hemmet och att alla ska känna sig trygga på förskolan.

Vårt mål är att alla barn ska vara trygga med all personal. Personalen roterar mellan avdelningarna. Detta för att stärka samarbetet på förskolan och hålla den pedagogiska lågan vid liv.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!