Skogshyddan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Skogshyddan har tre avdelningar. Den är centralt placerad med närhet till Hjoåns dalgång.

Förskolan har en väl disponerad utemiljö i tre vädersträck som under hösten 2022 och våren 2023 ska fräschas upp och kompletteras. Utegården ska erbjuda ett varierat utbud av material och verktyg som ska bidra till lek, rörelse och motorisk träning.

Förskolan – Barnens första utbildning

Förskolan är barnens första utbildning. Rektorerna i Hjo kommun arbetar tillsammans för att skapa en likvärdighet mellan förskolorna i samtliga frågor. Alla kommunens förskolor arbetar med tydliggörande pedagogik i form av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd. Detta för att skapa en gemensam pedagogisk grund för samtlig personal i förskolan och för att alla barn ska ges samma möjligheter till utveckling och lärande.

Hjo kommuns förskolor har en IKT-pedagog och en digital plan för att säkerställa ett pedagogiskt användande av lärplattor. Förskolorna arbetar med SOLA.

Samtliga förskolor arbetar också med systematiskt kvalitetsarbete utifrån en kommungemensam mall och kommunicerar genom lärplattformen Vklass.

Under hösten 2023 startar rektorerna upp ett utvecklingsteam bestående av yrkesskickliga förskollärare för att höja måluppfyllelsen och säkerställa kvalitén i våra förskolor. 

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan för ditt barn. Vill du veta mer om Skogshyddans förskola är du välkommen att hälsa på. Kontakta förskolan inför ditt besök.