Buller

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Buller är oönskade ljud som påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Om du blir störd kontakta i första hand din hyresvärd eller den som är upphov till bullret.

Buller kan leda till trötthet, sömnproblem, stress och sämre koncentration. Vad vi upplever som buller varierar från person till person och även efter tid på dygnet. Det kan till exempel vara ljud från vindkraftverk, kyrkklockor, vägar, järnvägar, flyg, byggarbetsplatser, gym, discon eller uteserveringar.

Lågfrekvent buller kan vara svårt att höra men är lika farligt som högt ljud. Det kan exempelvis vara brusande ventilationssystem eller ljud från värmepumpar. Det kan också vara tvättmaskiner som placerats fel och genom vibrationer skapar "stom-ljud" i huset.

När man planerar och bygger nya bostäder måste man ta hänsyn till buller. Bygger man i ett bullerutsatt område måste man göra åtgärder så att människor inte får hälsoproblem.

Läs mer om buller och hur du ska göra om du störs på Miljösamverkan östra Skaraborgs hemsida.