Kvalitet och utveckling inom vård och omsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.

Vad är kvalitet?

Det finns tydliga kvalitetskrav i Socialtjänstlagen, LSS-lagen och i Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom har kommunfullmäktige fastställt värdighetsgarantier som gäller i Hjo kommun. För att tydliggöra hur vi arbetar med kvalitetsfrågor inom Vård och Omsorg och Arbete och socialtjänst har vi tagit fram ett Ledningssystem för kvalitet.

Ständigt förbättringsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att man arbetar med ständiga förbättringar, både på individnivå, enhetsnivå och verksamhetsnivå. För att hela tiden bli lite bättre på att utföra vård och omsorg behöver vi lära oss av våra misstag och ta till oss vad våra brukare och patienter säger om kvaliteten. Detta gör vi genom att lyssna till synpunkter och klagomål, vara med i brukarundersökningar, jämföra oss med andra kommuner och arbeta aktivt med olika kvalitetsregister. Årligen sammanställer vi vårt kvalitetsarbete i en kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse.

 • Synpunkter och klagomål

  På den här sidan hittar du länkar till kommunens egen synpunktshantering, men också andra vägar du kan gå om du vill lämna ett klagomål eller en synpunkt på den vård och omsorg som bedrivs i Hjo kommun.

 • Värdighetsgarantier inom vård och omsorg

  Värdighetsgarantierna är garantier som mer konkret redogör för vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun kan förvänta sig av vår verksamhet.

 • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ?

  Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende.

 • Vård och Omsorgscollege

  VO-college är en samverkansform mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningssamordnare.

 • Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse för Vård och Omsorg

  Varje år dokumenterar Vård och Omsorg och Arbete och socialtjänst det kvalitetsarbete som skett under året och drar lärdom av det för att bli ännu bättre i framtiden.

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvaret gäller den vård och behandling som patienterna ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).