Inomhus

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Här får du bland annat information om olika problem som kan uppstå i ditt hem, vad du kan göra åt dem och vilken hjälp du kan få.

 • Energi och klimat

  Vi arbetar för att alla som lever och verkar i Hjo ska kunna göra det hållbart och använda mindre energi från fossila källor.

 • Ett par blå hörselkåpor

  Buller

  Buller är oönskade ljud som påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Om du blir störd kontakta i första hand din hyresvärd eller den som är upphov till bullret.

 • Bild på radon i det periodiska systemet

  Radon

  Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

 • Två ventilationsrör

  Ventilation och störande lukt

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att luften i ett rum ska bytas ut varannan timma.

 • Ett fallfärdigt rum med tapet som lossar från väggen

  Fukt och mögel

  Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador.

 • Eldstad, brasa, kamin

  Vedeldning

  Det är viktigt att du eldar på rätt sätt.

 • En sotare som står på en skorsten

  Sotning

  Hur ofta måste jag sota min skorsten?

 • Två myror

  Skadedjur och ohyra

  Det har i alla tider funnits ohyra och skadedjur men de senaste årtiondena har antalet minskat.

 • En vattendroppe som slår i vatten

  Vatten och avlopp

  Det är Hjo kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.