Välkommen till fritidshemmet Smultronstället

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Barn blåser såpbubbla

Vårt fritidshem heter Smultronstället och ligger i anslutning till skolan. Här går barn som är mellan 6 och 11 år. Eftersom skolan har en stor och fin skolgård och tillgång till skolskog, är möjligheterna till utevistelse stora. Exempel på aktiviteter som erbjuds är lek, skapande verksamhet av olika slag och rörelse.

Vi utgår från barnens önskemål eftersom det är deras fritid. Den fria leken prioriteras, både inomhus och utomhus. Barnen utvecklas socialt men även motoriskt genom leken. Genom fri lek lockas barnen till att använda sin fantasi.

Ansök om fritidsplats.

Färgplatta

Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Via felanmälan och Synpunkten kan du lämna förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar som hjälper oss att förbättra våra verksamheter.