Cykla i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Pappa och barn cyklister gör high five  efter cykeltur

Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

I Hjo finns stor potential för att öka användningen av cykel som transportmedel. Merparten av oss bor inom en radie av  två kilometer från Stora torget. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelvägnät.

Förena nytta med nöje

Det finns inget färdmedel som är så skonsamt mot miljön och kräver så lite energi som cykeln. Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Förena nytta med nöje och cykla till skolan eller jobbet.   Du får frisk luft, motion och kommer ofta snabbare fram än med bilen.

Cykla till skolan

Att gå eller cykla till skolan ökar koncentrationsförmågan och därigenom barnens prestationer i skolan. Samtidigt är det såklart bra för hälsan och ger viktiga kunskaper om att vistas i trafiken. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Här kommer ett tips på nåt som nästan är lika bra som att cykla till skolan....

Bilgymnastik - Nästan lika bra som att cykla eller gå till skolan.

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan, vilket gör att de går miste om massor av positiva effekter. Men lugn, vi har lösningen.