Cykla i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En vuxen och ett barn står med var sin cykel vid vattnet och gör high five.

Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

I Hjo finns stor potential för att öka användningen av cykel som transportmedel. Merparten av oss bor inom en radie av  två kilometer från Stora torget. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelvägnät. I april 2021 antog kommunfullmäktige en ny cykelstrategi vars mål är att Hjo ska bli en bättre cykelkommun och att främja vardagscyklingen så att fler människor väljer cykeln framför bilen, framför allt vid korta vardagsresor inom tätorten. 

Förena nytta med nöje

Det finns inget färdmedel som är så skonsamt mot miljön och kräver så lite energi som cykeln. Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Förena nytta med nöje och cykla till skolan eller jobbet. Du får frisk luft, motion och kommer ofta snabbare fram än med bilen.

Cykla till skolan

Att gå eller cykla till skolan ökar koncentrationsförmågan och därigenom barnens prestationer i skolan. Samtidigt är det såklart bra för hälsan och ger viktiga kunskaper om att vistas i trafiken. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. 

Med start hösten 2021 är Hjo kommun med i På Egna Ben, ett projekt för att få barn i årskurs 4-6 att ta sig till skolan på egna ben!