Årsredovisning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

I årsredovisningen följer kommunen upp budgeten. Den innehåller en uppföljning av kommunens ekonomi genom verksamhetsårets bokslut, resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning samt noter och finansiell analys. I årsredovisningen följs också kommunens övergripande mål och verksamheternas arbete under året upp.

På den här sidan återfinns årsredovisningen för de tre senaste åren. De senaste tre åren har kommunen även tagit fram en kortverision av årsredovisningen. Den sammanfattar bland annat det ekonomiska utfallet på ett förenklat sätt samt även redogör kortfattat för årets viktiga händelser.

Vill man ha tillgång till äldre årsredovisningar är det bara att höra av sig till ekonomienheten!