Hjo kommun och Högskolan i Skövde gör gemensamt forskningsprojekt om hållbarhet

Logotyperna för Hjo kommun och Högskolan i Skövde bredvid varandra.

14 maj 2024

Kommun och politik, Förskola och skola, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Hjo kommun och Högskolan i Skövde genomför just nu forskningsprojektet ”Miljöåterkoppling i realtid”. Projektet undersöker om det går att förändra beteenden kopplade till omställningen genom att göra människor medvetna om sitt beteende och dess påverkan.

Projektet genomförs med medel från Energimyndigheten och ska pågå till hösten 2025. Maria Börjel är verksamhetsutvecklare med fokus på hållbarhet i Hjo kommun:

Vi undersöker om det går att ändra folks beteende genom att göra dem medvetna. Använder personer till exempel mindre vatten när de vet hur hög deras vattenförbrukning är och hur mycket energi det går åt för att rena vattnet?

Mätningar av trafik, vattenförbrukning och buller

Tillsammans med Högskolan i Skövde kommer vi att göra mätningar på flera platser i Hjo. Vi kommer visualisera förbrukningen för olika målgrupper beroende på vad det är vi mäter. 

På Guldkroksskolan kommer vi att göra mätningar kopplade till elevernas arbetsmiljö i klassrummet, matsalen och på skolgården. Vi kommer bland annat att mäta trafikmängd, buller och luftkvalitet utomhus och temperatur och buller i matsalen och i mellanstadiets klassrum. Några klasser på mellanstadiet kommer att arbeta med mätresultaten i teknikundervisningen.

Vi kommer också att mäta trafikmängden runt Guldkroksskolan och i Hamnbacken. Mätningarna runt Guldkroksskolan kommer att visualiseras för elever, personal, vårdnadshavare och invånare.

Med hjälp av Hjo energi kommer vi också att visualisera ett bostadsområdes vattenförbrukning och se hur information, kunskapshöjning och visualiseringen påverkar de boendes förbrukning.

Att vi som kommun kan vara med i ett forskningsprojekt kopplat till omställningen är viktigt. Att vi dessutom får möjlighet att involvera våra egna elever, som kanske är framtida forskare eller ingenjörer, gör forskningsprojektet ännu viktigare, säger Maria Börjel.

Seminarium om projektet

Torsdag den 16 maj kommer Maria Börjel från Hjo kommun och Marina Grahovar, doktor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, berätta mer om projektet vid ett seminarium i Skövde.

Här kan du läsa mer om seminariet