Anslagstavla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Detta är Hjo kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor efter att det har publicerats. För att kunna överklaga ska du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i Hjo kommun.

 • Skogshyddans förskola

  Detaljplan för Skogshyddans förskola

  Den nya detaljplanen möjliggör en utbyggnad av förskolan och innebär att kommunen skulle kunna möta det angelägna behovet av fler förskoleplatser.

 • Fotografi fastigheten Löjan 11 från Bangatan

  Detaljplan för Löjan 11

  Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya byggnader med användningsändamålen bostads- och centrumverksamhet. Byggnader avses utformas med hänsyn tagen till närheten till omgivningens kulturhistoriska miljö.

 • Utsnitt av plankartan med redovisat ändringsområde

  Ändring av detaljplan för Knäpplan Södra

  Syftet med planändringen är att höja nockhöjden för tvåvåningshus i det nordvästra delområdet på Knäpplan södra. Enligt förslaget ändras nockhöjden från 7,0 m till 8,3. Nu ställs planen ut för granskning.