Anslagstavla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Detta är Hjo kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor efter att det har publicerats. För att kunna överklaga ska du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i Hjo kommun.

 • Teckning av en eld med ett streck över

  Eldningsförbud

  Med anledning av det varma vädret och att det är torrt i skog och mark gäller eldningsförbud i Hjo kommun från och med den 26 maj kl. 12.00.

 • Ändring av detaljplan för Kv. Sågen

  Efter beslut i byggnadsnämnden (2023-04-25 §48) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra ytterligare utfart från fastigheten Sågen 8, för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell. Berörd fastigheten är belägen vid korsningen industrigatan/Sveavägen. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd.

 • Samråd för Yxan 7 (Silon)

  Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-11-23 §154) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för en ny detaljplan för Yxan 7 för att möjliggöra bostäder. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda och hanteras genom ett utökat förfarande.

 • Detaljplan för Viktoria 2 & 3

  Efter beslut i byggnadsnämnden (2020-11-03 §77) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för ytterligare en våning på ett befintligt flerbostadshus. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.