Anslagstavla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Detta är Hjo kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor efter att det har publicerats. För att kunna överklaga ska du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i Hjo kommun.

  • Norr 3:59 ((Utbyggnad av industriområdet mot länsväg 195)

    Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-08-25 §89) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för en ny detaljplan för norra delen av industriområdet. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda och hanteras genom ett utökat förfarande.

  • Ändring av detaljplan för Kv. Vallgården m.m.

    Efter beslut i byggnadsnämnden (2022-12-13 §83) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för parkering inom området. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

  • Detaljplan för fastigheten Gamla Rådhuset 11

    Efter beslut i kommunstyrelsen (2022-06-28 §58) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för bostäder på fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.