Anslagstavla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Detta är Hjo kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor efter att det har publicerats. För att kunna överklaga ska du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i Hjo kommun.

 • Exteriör Guldkroksskolan

  Antagande av detaljplan för Folkskolan 2 m.fl. av detaljplan för Folkskolan 2 m.fl.

  Kommunfullmäktige i Hjo kommun antog 2022-09-15 (KS § 91) Detaljplan för fastighet Folkskolan 2 m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län. Justering av protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2022-09-21.

 • Vy över Hjo-Bengtstorp

  Antagande för ändring av detaljplan för fastighet Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl.

  Kommunfullmäktige i Hjo kommun antog 2022-09-15 (KS § 63) Detaljplan för fastighet Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län. Justering av protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2022-09-21. Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området.

 • Detaljplan för del av Söder 3:43 (Knäpplan södra)

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till Detaljplan för Knäpplan södra, del av Söder 3:43 Hjo stad. Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Utformningen av detaljplanen syftar till att säkerställa att bebyggelsen tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse i form av siktlinjer och utsiktsförhållande.

 • Åsen 5:11 (Grebban)

  Hjo kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Åsen 5:11 (Grebban). Planområdet ligger vid norra delen av Grebban.