Förskola i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Hjo kommuns mål är att barn och elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden genom en förskola och skola präglad av trygghet och studiero. Hjo kommun har platsgaranti till förskola i kommunen inom tre månader. Förskola erbjuds för barn 1 till 5 år och allmän förskola för barn 3 till 5 år.

Rätt till förskola

Barn har rätt till förskola från 1 års ålder när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Platsen i förskolan får behållas på deltid när vårdnadshavare är arbetslös eller är föräldraledig för syskon.

Allmän förskola

Alla barn som är 3, 4 och 5 år har rätt till allmän förskola från 1 september det året de fyller 3 år. Om barnet inte redan är placerat på förskola ska kommunen erbjuda allmän förskola. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Den allmänna förskolan ingår i den ”vanliga” förskolan, vilket innebär att det inte är några särskilda grupper för de barn som enbart går i allmän förskola.
Allmän förskola erbjuds 15 timmar/vecka och följer skolans läsår. Det innebär att 15 timmar är kostnadsfria. Abonnerar man på mer än 15 timmar är barnomsorgsavgiften reducerad.
Om du endast är i behov av 15 timmar/vecka, men måste ha barnomsorg när skolan har lov är det viktigt att du ansöker om lovomsorg samt lämnar in schema för lovdagarna. Då betalar man en månadsavgift per termin och på sommaren betalas hel avgift. Från 1 september det året barnet fyller 3 reduceras avgiften.

Öppettider

Den kommunala barnomsorgen är öppen mellan kl.06:00-18:30, om behov finns. Under sommar och jul planeras verksamheten efter antal anmälda barn. Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem kan komma att slås samman under dessa perioder.

Inskolning

Inskolning för förskolebarn beräknas ta cirka två veckor. Inskolning på fritids sker i samråd med respektive avdelning. Under semesterperioden sker ingen inskolning.

Schema och vistelsetid

Platsen får nyttjas under arbets- och studietid. Som arbetstid räknas sovtid för nattarbete. Kvällsskiftsarbete genererar inte sovtid utan endast arbetstid (inklusive restid) efter midnatt.

Vid vårdnadshavares semester eller ledighet finns inte rätt att lämna barnet i förskola eller fritidshem. Om vårdnadshavare är kompledig del av dag påverkas inte vistelsetiden, kompledigheten ska föregås eller efterföljas av arbetstid.

Extratid accepteras för läkarbesök, begravningar och skolbesök till syskon. Vid vårdnadshavares sjukdom gäller ordinarie vistelsetid så långt det är möjligt.

Förskolebarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till 15 timmar per vecka. Följande schematider gäller: Tisdag till och med torsdag kl. 09.00 - 14.00.
Schema som läggs gäller tillsvidare.

 • Vanliga frågor om förskola

  På denna sida kan du hitta vanliga frågor och svar om förskola i Hjo kommun.

 • Kommunala förskolor

  I Hjo kommun finns sex kommunala förskolor. Fyra av förskolorna ligger inne i Hjo tätort, en förskola ligger i Korsberga och en förskola ligger i Gate.

 • Barn som leker med tåg

  Ansök/ändra/säga upp förskoleplats

  Vill du ha plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du ansöka om plats för ditt barn senast tre månader före det datum du vill ha en placering. Du ska också meddela om du vill ändra eller säga upp din plats.

 • Barn som leker på golvet

  Förskolor och annan pedagogisk omsorg i enskild regi

  Information om enskilda förskolor och pedagogisk verksamhet i Hjo kommun

 • Kalender

  Stängningsdagar

  Under läsåret har personalen på våra förskolor och fritidshem totalt fem dagar för kompetensutveckling. Detta för att utveckla verksamhetens kvalitet och att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barns lärande och omsorg.

 • Syskon som målar

  Öppna förskolan Arken

  På öppna förskolan kan du som förälder komma med ditt barn och träffa andra barnfamiljer.

 • Ett barn som lutar mot ett staket

  Starta enskild verksamhet

  För att bli godkänd att driva enskild förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg ska sökanden uppfylla de krav som kommunen har angivit i riktlinjer för godkännande.

 • Skolbarn som får hjälp av lärare

  Stöd i förskolan

  Hjo kommuns mål är att våra barn i förskolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten.

I Hjo arbetar våra förskolor och skolor med Kulturrådets projekt "Skapande förskola" och "Skapande skola". Projekten ska stärka samverkan mellan förskolan/skolan och det professionella kulturlivet.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Färgplatta

Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Via felanmälan och Synpunkten kan du lämna förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar som hjälper oss att förbättra våra verksamheter.