Stöd i förskolan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Skolbarn som får hjälp av lärare

Hjo kommuns mål är att våra barn i förskolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten.

Vi arbetar för att alla barn ska uppleva en känsla av att tillvaron i förskolan är begriplig, hanterbar och meningsfull så att förutsättningarna är optimala för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Utgångspunkten för barn- och elevhälsan är att en god lärmiljö också främjar hälsan och målet är att bidra till att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för barnet. En förutsättning för detta är att vi skapar oss en förståelse för det individuella barnets behov och förutsättningar i förskolan och tillsammans med arbetslagen kartlägger, analyserar och utvecklar lärmiljöerna.

Inom förskolan pågår arbetet med särskilt stöd till barn med stödbehov och specialpedagoger från elevhälsan arbetar övergripande med alla förskolor inom kommun.

Färgplatta

Fristående verksamheter kan söka tilläggsbelopp för barn som är i behov av särskilt stöd och som därmed behöver mer resurser än vad som täcks i det kommunala grundbeloppet.