Kvalitetsenkät förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Två förskolebarn leker med klossar vid ett bord.

Hjo kommun genomför årligen en kvalitetsenkät i förskolan där samtliga vårdnadshavare får möjlighet att svara. Frågorna är hämtade från Skolinspektionens egen enkät, vilken utgår från Skollagen och läroplanen i förskolan. Enkätresultatet återrapporteras till politiken, följs upp på lednings och enhetsnivå och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Ta gärna del av resultaten från kvalitetsenkäten nedan.