Eldstad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Om du vill installera en öppen spis eller en braskamin behöver du lämna in en anmälan. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt och ser till att den är miljögodkänd.

Före installation eller ändring av en eldstad, som kakelugn, braskamin, braskasett eller panna och rökkanal ska du lämna in följande handlingar till plan- och byggenheten, via vår e-tjänst:

  • Förslag till kontrollplan
  • Planritning (märk ut var i huset eldstaden ska placeras), ritningen ska vara i skala 1:100 och A3- eller A4-format
  • Fasadritning där skorsten finns inritad, skala 1:100 i A3- eller A4-format
  • Prestandadeklaration på eldstad samt rökrör om sådant installeras.

Skicka in din anmälan

Du lämnar in anmälan via vår e-tjänst.

Hur lång tid tar handläggningen? 

För att din anmälan ska kunna handläggas krävs det att du lämnat in en komplett anmälan. Från det att ärendet är komplett har handläggaren fyra veckor på sig innan beslut måste fattas. 

Startbesked

Innan du börjar installera braskamin eller annan eldstad måste du ha ett startbesked från byggnadsnämnden. Du får startbeskedet efter att anmälan och förslag till kontrollplan har blivit godkända. Installationen ska utföras av en kunnig installatör eller hantverkare. Rådgör med skorstensfejarmästare.

Slutbesked

Innan installationen tas i bruk måste du ha ett slutbesked. Slutbesked erhålls genom att lämna in undertecknad kontrollplan samt intyg från skorstensfejarmästaren.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 19§. Sanktionsavgiften för utebliven anmälan är 0,25 prisbasbelopp.

Prata med plan-och byggenheten

Har du frågor eller behöver hjälp att ta fram handlingar, ritningar m.m.? Kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig.