Tillstånd, regler och tillsyn

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Enligt EU:s tjänstedirektiv ska alla medlemsländer ha en kontaktpunkt, där tjänsteleverantörer ska kunna få information om att starta och driva företag samt ansöka om nödvändiga tillstånd. I Sverige finns all den här informationen samlad på Tillväxtverkets företagsportal verksamt.se

 • Vissa lokaler kräver anmälan till miljöförvaltningen innan anläggningen tas i bruk.Mer information om detta finns på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats.

 • Du söker tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att få förvara och använda brandfarliga och explosiva varor. Du hittar mer information om detta på Räddningstjänstens webbplats.

 • Vid de flesta byggåtgärder krävs ett startbesked innan du får börja bygga. Det finns två vägar att få startbesked beroende på vad du tänker göra – söka bygglov eller lämna in en anmälan. 

  Mer information hittar du under Bygglov och anmälan.

 • Du som har verksamhet med djur, till exempel nötkreatur, grisar, hästar, biodling och hunddagis, kan behöva tillstånd hos Länsstyrelsen. Hos Länsstyrelsen får du även tillstånd till andra verksamheter med djur, till exempel hunddagis och ridskolor. 

  Länsstyrelsen

 • Enligt lag om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

  Mer information och ansökningsblankett hittar du på Räddningstjänsten webbsida.

 • Det kan krävas ett tillstånd eller en registrering för att starta eller ta över en restaurang, servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering. 

  Mer information och ansökningsblankett hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida.

 • Det finns många olika verksamheter som kan påverka miljön. Miljöfarlig verksamhet kan vara bensinstationer, fordonstvättar, lantbruk, vindkraftverk eller industriföretag som använder kemikalier. Det kan också vara en åtgärd, som att gräva i förorenad mark eftersom grävarbetet i sig kan innebära risk för spridning av en förorening.

  Den typ av verksamhet du har, och hur stor verksamheten är, avgör vilka krav som ställs på den. Innan du startar eller ändrar en verksamhet kan du behöva anmäla eller få tillstånd enligt miljölagstiftningen.

  Läs vidare under ”Anmälningsplikt och tillståndsplikt” på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida för att se om din verksamhet omfattas. 

 • Rivningslov krävs för att riva byggnader eller hela delar av byggnader, men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser.

  Mer information hittar du under "Rivningslov".

 •  

  Tillståndsenheten i Samverkan TiS handlägger ärenden som rör serveringstillstånd.

  För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

  Hur ansöker jag?
  Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning påbörjas på bg/pg:  216-3905.

  Information om riktlinjer och avgifter finner du genom att klicka på länkarna.

 •  

  Från och med 1 januari 2018 kommer Lidköpings kommun (TIS-Tillståndsenheten i samverkan) att handlägga ärenden som rör tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. För näringsidkarna i Hjo kommun hoppas vi på en förenkling och kvalitetshöjning av handläggningsförfarandet.

  Hur ansöker jag

  Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan för serveringstillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning påbörjas på bg7pg.

  E-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter
  Anmälan om försäljning av folköl, tobak och/eller e-cigaretter görs via e-tjänst.

  Här hittar du information om riktlinjer och avgifter.

   

 • Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Hjo kommun skall upprätthållas.

  Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats.

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

 • Företag har själva ansvar att hantera sitt avfall enligt miljöbalken och det finns regler för hur avfall får transporteras och hanteras.

  Att tänka som företag, vid hantering av avfall:

  • Företaget kan tjäna pengar på att återanvända, återvinna och sopsortera.
  • De som transporterar och tar emot avfall måste ha tillstånd för det.
  • Om du ska köra ditt eget avfall kan det krävas tillstånd eller anmälan. Läs mer om hur du går tillväga här: Transport av avfall, länsstyrelsen.
  • Om du ska riva en byggnad behöver du oftast anmäla det och ibland också söka tillstånd till det. Läs mer om hur du går tillväga här: rivningslov och rivningsanmälan.
 • Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmän plats. Vill någon använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för behövs tillstånd från polisen samt den som förvaltar marken.

  Mer information hittar du under "Trottoarpratare".

 • Du hittar alla information om utserveringar under "Allmänn plats"

 • Du hittar alla information om Foodtrucks under "Allmänn plats"