Hållbara transporter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En vit elbil laddar utanför hemvårdens lokaler.

I Hjo kommun fokuserar vi särskilt på Hållbara Transporter. Detta är ett utvalt område både i vår hållbarhetsstrategi och i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030.

Utsläppen av fossila bränslen måste minska kraftigt, och för Hjo kommuns del så ligger den stora utmaningen i att ställa om till Hållbara Transporter. Det innebär bland annat att vi behöver gå och cykla mer istället för att välja bilen vid korta resor. Vi behöver minska flygandet och bilåkandet till fördel för tåg, buss och andra smarta lösningar och vi behöver ställa om vår fordonsflotta till en fossilfri sådan. 

Inom kommunen har vi en mötes- och resepolicy för våra resor för att minska vår klimatpåverkan. I första hand eftersträvar vi resfria möten, både för att spara tid och klimatet. Inom Hjo stad cyklar eller går vi i första hand. Korta och långa resor sker i första hand med kollektivtrafik. När vi behöver åka bil har vi ett antal tjänstefordon att välja mellan, elfordon ska alltid användas när det går. När vi ska byta bilar i verksamheten är målet att ställa om till fossilfria alternativ. 

Det finns en enorm cykelpotential i Hjo. 32% av Hjoborna kan cykla till arbetet på mindre än 15 minuter. Det framgår av cykelpotentialstudien som Västra Götalandsregionen tagit fram. 2021 antogs en cykelstrategi för att öka andelen som väljer cykeln vid korta resor. Via länkarna på den här sidan kan du läsa mer om hur du kan bidra genom att välja promenaden, cykeln,  bussen eller tåget före bilen.