Hållbara transporter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

I Hjo kommun fokuserar vi särskilt på Hållbara Transporter. Detta är ett utvalt område både i vår hållbarhetsstrategi och i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030.

Utsläppen av fossila bränslen måste minska kraftigt, och för Hjo kommuns del så ligger den stora utmaningen i att ställa om till Hållbara Transporter. Det innebär bl a att vi behöver gå och cykla mer istället för att välja bilen vid korta resor. Vi behöver minska flygandet och bilåkandet till fördel för tåg, buss och andra smarta lösningar och vi behöver ställa om vår fordonsflotta till en fossilfri sådan. 

Inom kommunen så har vi en mötes- och resepolicy för våra resor för att minska vår klimatpåverkan. I första hand eftersträvar vi resfria möten, både för att spara tid och klimatet. Inom Hjo stad cyklar eller går vi i första hand. Elcyklar finns tillgängliga för personalen i Kontaktcenter. Korta och långa resor sker i första hand med kollektivtrafik. När vi behöver åka bil har vi ett antal tjänstefordon att välja mellan, elfordon ska alltid användas när det går. När vi ska byta bilar i verksamheten är målet att ställa om till fossilfria alternativ. Nedan kan du läsa mer om hur vi ställt om till elbilar i Hemvården.

Det finns en enorm cykelpotential i Hjo. 30% av Hjoborna kan cykla till arbetet på ca 10 min. Det framgår av cykelpotentialstudien som Västra Götalandsregionen tagit fram. Under 2020 kommer vi utarbeta en cykelstrategi för att öka andelen som väljer cykeln vid korta resor. Nedan kan du läsa mer om hur du kan bidra genom att välja promenaden, cykeln,  bussen eller tåget före bilen. Under 2020 kan du också ansöka om bidrag för att fixa laddplats hemma eller på företaget.