Startsida

Under tre kvällar i maj anordnar Hjo kommun föreläsningar om hemberedskap. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Nyheter

Fler nyheter

Här samlar vi information om smittspridningen och åtgärder kopplade till covid-19, både i Hjo kommun och på nationell nivå.

Hjo kommun ser över sin vision och sina mål, tillsammans med Hjoborna. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies