Hjo stadspark

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Villa Flora, träd med höstfärger och rosa rosor i stadsparken.

På 1870-talet anlades Hjo Stadspark som kurortspark för Hjo Vattenkuranstalt. Här, längs med Vättern, ligger trävillorna på rad med sina detaljrika fasader. Nuförtiden utgör parken en vacker arena för dig som vill ha aktivitet.

Aktiebolaget Hjo Vattenkuranstalt bildades 1876 av fyra Hjobor: godsägare Harald Röhss Munkeberg, greve Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlare Gustaf Sjöstedt i Hjo samt den då nyinflyttade provinsialläkaren Dr. Wilhelm Baggstedt. Man köpte in en lantegendom, det som vi idag känner till som Hjo Stadspark. Här, längs med Vättern, står fortfarande trävillorna på rad och minner om de svunna tider då gästerna besökte badanstalten för att kurera sina krämpor. Nuförtiden huserar bland annat förskola, konstnärsateljéer och vandrarhem i villorna. Parken utgör också en vacker arena för avkoppling.

Byggnadsminne

Stadsparken i Hjo och dess byggnader blev sommaren 2018 Hjos första byggnadsminne och skyddas för framtiden. Att parken förklarats som byggnadsminne betyder att området i parken ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. När det gäller byggnaderna får de inte rivas, flyttas eller byggas om utan Länsstyrelsens tillstånd.

Du kan läsa mer om Stadsparken och dess byggnader här.

Hjo Stadspark

På 1870-talet anlades Hjo Stadspark som kurortspark för Hjo Vattenkuranstalt. Hit åkte man på kur för att förbättra sin fysiska såväl som sin psykiska hälsa, men också för att umgås med likasinnade.Här, längs med Vättern, ligger trävillorna på rad med sina detaljrika fasader. Nuförtiden utgör parken en vacker arena för dig som vill ha aktivitet.

Nu förtiden är parken öppen för alla och utgör en vacker arena för dig som vill ha aktivitet. Du kan spela tennis, minigolf och schack eller besöka Stadsparkens Experimenthus som ligger i det stora socitetshuset. Här finns även en lekpark för de små. Vill du bara njuta kan du slå dig ner på restaurang Eirapaviljongen eller ha en egen picknick nere vid Vätterns strand, omgiven av susande träd och vågskvalp. 

Parkvillorna

Här, längs med Vättern, ligger trävillorna på rad med sina detaljrika fasader. Villorna som från början byggdes för att inhysa kurortsgäster, kallvattenbadhus och restaurang används än idag. Här finns bland annat till förskola, vandrarhem, restaurang, loppis, hotell och Experimenthus.

Naturen

För att parken skulle bli så vacker som möjligt anlitades en tysk trädgårdsarkitekt, J. J. Sternemann. Han skapade vackra promenadstigar för stärkande promenader som ringlar fram genom hela parken. Dessa promenadstigar finns fortfarande kvar. Under din promenad genom parken kan du se blomstrande rabatter, fontäner, romantiska broar över vattendrag och stora lummiga träd.

Träna i Hjo Stadspark 

Du kan också träna på utomhusgymmet i parken. Gymmet är gratis och du hittar det i anslutning till lekplatsen i norra delen av parken, inte långt från Eirapaviljongen. Gymmet är belyst för att du ska känna dig trygg och är anpassat och tillgängligt för alla bland annat genom valet av konstgräs som underlag.