Trottoarpratare

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmän plats. Vill någon använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för behövs tillstånd från polisen samt den som förvaltar marken.

Villkor

  • För att få använda offentlig plats för uppställning av reklamskyltar, varuställ, serveringsmöbler eller andra anordningar krävs tillstånd av polismyndigheten. Du hittar information och ansökningsblankett på polisen hemsida.
  • Endast en trottoarpratare per verksamhet/butik får sättas upp och då endast under verksamhetens öppettider.
  • För upplåtelsen tar kommunen ut en avgift på 500 kr per år.
  • Ansökan om tillstånd görs hos Polismyndigheten som ska få kommunens ytlåtande.
  • Polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrker ansökan. Sökanden bör därför i första hand kontakta Samhällsbyggnad för samråd innan ansökan skickas till Polismyndigheten.
  • Tillstånd godkänns för högst tre år i taget.
  • Tillstånd får inte överlåtas till någon annan.

Placering och utformning

Trottoarpratare, varuställ, serveringsmöbler och andra liknande anordningar ska vara placerade i anslutning till verksamheten. De får endast placeras på plats anvisad av kommunen. I bedömningen av vilken plats som är lämplig tar kommunen hänsyn till att anordningen inte utgör trafikfara, skymmer fordonstrafik, hindrar framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade eller utgör en olycksrisk.