Förskolor och annan pedagogisk omsorg i enskild regi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Barn som leker på golvet

Här finns information om förskolor och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i enskild regi i Hjo kommun. De enskilda förskolorna använder kommunens kö och anmälan görs på samma sätt till både kommunala och enskilda förskolor eller familjedaghem.

Förskolan Ute

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik, vilket innebär att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Du hittar kontakuppgifter via "Kontakt".

Läs mer om Förskolan Ute

Malins pedagogiska omsorg "Lek och Lär"

Malins pedagogiska omsorg "Lek och Lär" erbjuder barn från 1 år till och med det året barnet fyller 6 en flexibel och stimulerande verksamhet i trygg hemmiljö.

Du hittar kontakuppgifter via "Kontakter".

Fågelås Föräldrakooperativ - Näktergalen och Hackspetten

Fågelås Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening med en styrelse som består av föreningens medlemmar, dvs. några av föräldrarna. Hos oss finns både förskola och fritids i lokaler som vi äger själva.

Du hittar kontaktuppgifter via "Kontakter".

Förskolan Skattkammaren

Förskolan Skattkammaren drivs av en förening där alla kyrkor i Hjo är representerade. Verksamheten bedrivs i en av de fina sekelskiftesvillorna, Villa Göta, i Hjo stadspark. Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98, och har en kristen profil.

Du hittar kontakuppgifter via "Kontakt".