Förskolor och annan pedagogisk omsorg i enskild regi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Här finns information om förskolor och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i enskild regi i Hjo kommun. De enskilda förskolorna använder kommunens kö och anmälan görs på samma sätt till både kommunala och enskilda förskolor eller familjedaghem.

Förskolan Ute

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik, vilket innebär att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Du hittar kontakuppgifter via "Kontakt".

Läs mer om Förskolan Ute

Malins pedagogiska omsorg "Lek och Lär"

Malins pedagogiska omsorg "Lek och Lär" erbjuder barn från 1 år till och med det året barnet fyller 6 en flexibel och stimulerande verksamhet i trygg hemmiljö.

Du hittar kontakuppgifter via "Kontakter".

Fågelås Föräldrakooperativ - Näktergalen och Hackspetten

Fågelås föräldrakooperativ ekonomisk förening driver förskola och fritids i Korsgården utanför Hjo. Samarbete och gemenskap är viktigt för oss och här har vårdnadshavare möjlighet att tillsammans med pedagoger utveckla barnens utbildning.”

Du hittar kontaktuppgifter via "Kontakt".

Förskolan Skattkammaren

Förskolan Skattkammaren drivs av en förening där alla kyrkor i Hjo är representerade. Verksamheten bedrivs i en av de fina sekelskiftesvillorna, Villa Göta, i Hjo stadspark. Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98, och har en kristen profil.

Du hittar kontakuppgifter via "Kontakt".