Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Händer som håller ett hus

På Kortebo kan barn och ungdomar vistas som har beslut om korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt LSS.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Syftet med korttidsvistelse kan vara att få ett miljöombyte och att ge möjlighet till personlig utveckling. Genom korttidsvistelsen kan också barnets anhöriga få avlösning och utrymme för avkoppling. Barnet får träna på att vara hemifrån och får en chans att träffa andra barn och ungdomar som också vistas på Kortebo. 
Verksamheten och vistelsen, stödet och omvårdnaden, ska anpassas efter individens behov och barnets bästa ska alltid beaktas. Målet med verksamheten är att förmedla en trygghet så att barnen ges möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om du är över 12 år och inte kan vara hemma själv före eller efter skolan kan du beviljas korttidstillsyn på Kortebo. Det är ett fritids där det finns andra ungdomar och personal. På loven kan du vara där hela dagen när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Hur jobbar vi?

  • Personalen på Kortebo arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner som skrivs tillsammans med barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare/godman.
  • Vistelsen hos oss ska vara positiv och något man ser fram emot.
  • I en trygg och stimulerande miljö arbetar vi för att ge barnet eller ungdomen en god omvårdnad, rekreation, miljöombyte och personlig utveckling och på så sätt främja och underlätta frigörelseprocessen.
  • Inskolning planeras så att alla får en chans att lära känna varandra. Relationen vårdnadshavare/närstående och personal är lika viktig som den mellan barn eller ungdom och personal. För att understödja detta erbjuds regelbundna utvecklingssamtal och möten.

Ansökan

Ansökan ställs till LSS-handläggaren som utreder behovet och fattar beslut. Se Kontakt.