Parkering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Parkeringsskivor med I love hjo-hjärtat

I Hjo kommun är det gratis att parkera överallt utom i hamnområdet där en avgift tas ut under högsäsong. Vi använder P-skiva för tidmätning på våra allmänna parkeringar. För att framkomligheten ska vara god på våra gator och vägar behöver vissa regler följas. Hur du får parkera i Hjo kommun regleras av trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

P-skiva används för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar i Hjo skyltade med tilläggstavlan P-skiva. P-skivan är gratis och du kan hämta den i kommunens kontaktcenter, på turistbyrån eller på biblioteket.

Regler och bestämmelser för p-skiva          

  • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
  • Om ankomsten sker före tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag begränsningen börjar t ex klockan 9. 
  • P-skivans inställning på fordonets ankomst tid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan skall placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Parkerar du fel på kommunens gatumark kan du få en parkeringsanmärkning på din vindruta. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift på mellan 500 och 1000 kronor. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida hittar du information om hur du går till väga på Polisens hemsida.

Parkering i hamnområdet

Mellan den 1 juni och den 31 augusti är det parkeringsavgift i hamnområdet. Avgiften är 15 kr/tim och gäller mellan klockan 9-18 alla dagar. Maxtid för parkering är 4 timmar. Betalning sker via app eller sms till EasyPark eller Parkster.

 • Flytt av fordon

  Fordon som står trafikfarligt eller hindrar annan trafik kan komma att flyttas bort. Långtidsuppställda fordon kan också flyttas. Detta gäller även cyklar.

 • Parkeringsförbudzon i centrala Hjo

  För att underlätta parkeringsövervakningen, gatuunderhållet samt tydliggöra för besökare var parkering är tillåten har vi parkeringsförbudzon i centrala Hjo.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Om du har en funktionnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 • Skrotning av bilar

  Om du har ett uttjänt fordon, se då till att ringa till skroten för bortforsling – annars blir du ersättningsskyldig om kommunen tvingas ta bort fordonet åt dig.

 • Husbil på gräsmatta

  Husbilsparkering/Ställplatser

  Här hittar du information om var du som är husbilsägare kan parkera och vilka ställplatser vi har att erbjuda.