Parkering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Parkeringsskiva

I Hjo kommun är det gratis att parkera överallt utom i hamnområdet där en avgift tas ut under högsäsong. Vi använder P-skiva för tidmätning på våra allmänna parkeringar. För att framkomligheten ska vara god på våra gator och vägar behöver vissa regler följas. Hur du får parkera i Hjo kommun regleras av trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

P-skiva används för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar i Hjo skyltade med tilläggstavlan P-skiva. P-skivan är gratis och du kan hämta den i kommunens kontaktcenter, på turistbyrån eller på biblioteket.

Regler och bestämmelser för p-skiva          

    • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
    • Om ankomsten sker före tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag begränsningen börjar t ex klockan 9. 
    • P-skivans inställning på fordonets ankomst tid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
    • P-skivan skall placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Parkerar du fel på kommunens gatumark kan du få en parkeringsanmärkning på din vindruta. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift på mellan 500 och 1000 kronor. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida hittar du information om hur du går till väga på Polisens hemsida. Se länk nedan.

Parkering i hamnområdet

Kommunfullmäktige har den 20 maj 2021 fattat beslut om att införa en parkeringsavgift i hamnområdet som ska gälla mellan 1 juni och 31 augusti. 

Parkeringsavgiften är 15 kr/tim och gäller mellan klockan 9-18 alla dagar.
Maxtid för parkering är 4 timmar. Betalning sker via app eller sms till EasyPark eller Parkster.