Hjos historia

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Har du en gång fått Hjosand mellan tårna dröjer du dig gärna kvar, och återkommer gång på gång. Allt enligt ett lokalt ordspråk. Det är helt enkelt någonting med den levande trästaden, de vida vyerna över Vätterns klara vatten och närheten till natur och grönska som gör att människor trivs i Hjo. Vi brukar säga att vår lilla stad både är en plats och ett sätt att vara. Lite mer avslappnat, roligare och trevligare.

Namnet Hjo

Hyo, Hio, Hiyo och Hioo. Ja, trots att själva stavningen av Hjo har ändrats flera gånger sedan medeltiden ser Hjos nutida stadsplanemönster troligtvis till stora delar likadant ut som på tidigt 1300-tal. Detta kan du se på den äldsta kända kartan över Hjo från 1696. Här visas bebyggelsen, som i Hjo ända fram till 1800-talets andra hälft, var samlad till söder och öster om Hjoån och kring torget.

Bränder

Trästaden Hjo har nästintill varit förskonad mot bränder. Men 1794, en ödesdiger torsdag i april, brann den medeltida kyrkan vid torget ner tillsammans med flera byggnader i närheten. efter brande hittades bara ett fåtal av inventarierna, däribland resterna av kollekten i en så kallad "myntsmälta". Idag kan du besöka Hjo kyrka i vit stenputs på nästan samma ställe där den medeltida kyrkan stod.

Kurorten och Stadsparken

Aktiebolaget Hjo Vattenkuranstalt bildades 1876 av fyra Hjobor: godsägare Harald Röhss Munkeberg, greve Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlare Gustaf Sjöstedt i Hjo samt den då nyinflyttade provinsialläkaren Dr. Wilhelm Baggstedt. Man köpte in en lantegendom, det som vi idag känner till som Hjo Stadspark. Här, längs med Vättern, står fortfarande trävillorna på rad och minner om de svunna tider då gästerna besökte badanstalten för att kurera sina krämpor. Nuförtiden huserar bland annat dagis, konstnärsateljéer och vandrarhem i villorna. Parken utgör också en vacker arena för avkoppling.

Hjo hamn

1847 beslöt man i Hjos allmänna rådstuga att bygga en hamn. Sagt och gjort, 1851-1855 anlades hamnen och ansågs på sin tid vara Vätterns bästa. Idag återstår bara två byggnader av den ursprungliga hahmbebygglesen, Hamnmagasinet och den lilla Hamnvaktarbostaden där numera en av glassrestaurangerna huserar. Men, trots de stora förändringarna så ser hamnen i stora drag ut på samma vis som 1855.

Ångaren Trafik

S/S Trafik är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade ångbåtar. Fartyget, som numer är K-märkt och som år 2013 blev utsedd till Årets Arbetslivsmuseum, byggdes 1892 och fraktade på den tiden gods och passagerare mellan Hjo och Hästholmen. Idag är ångaren en passagerarfartyg och gör sommartid turer till främst Visingsö, men även till Vadstena och Hästholmen.