Avgifter för särskilt boende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Exteriör Sigghusberg och dess utemiljö

Om du bor i särskilt boende så betalar du hyra och matkostnad. Du betalar också en avgift för din omvårdnad.

Hyrorna för de särskilda boendena är

  • Sigghusberg:  5907 kr per månad
  • Sigghusberg, Östergården: 6461 kr per månad
  • Villa Rosell: 5 675 kr per månad
  • Sjöryd: 4 293 kr per månad

Kostnader på särskilt boende som tillkommer

Oavsett vilket särskilt boende man bor på är matkostnaden 5 433 kr per månad.

Då man bor på ett särskilt boende tar kommunen ut en självkostnadsavgift för förbrukningsvaror som tillhandahålls av det särskilda boendet. Exempel på förbrukningsvaror är toalettpaper, hushållspapper, rengöringsmedel och tvättlappar. Avgiften är 175 kr per månad.

Avgiften för hemvård i särskilt boende är högst 2 575 kr per månad.

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.