Förskolans utvecklingspedagoger

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommuns fem utvecklingspedagoger är anställda för att hjälpa till att driva förskolornas utveckling och lärande för att skapa en likvärdig förskola.

Arbetet vi gör är baserat på förskolornas systematiska kvalitetsarbete, förskolans läroplan, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Stötta arbetslag

Vi stöttar alla förskolans arbetslag. Vi besöker alla förskolor och hjälper dem att utvecklas utifrån nuläge och deras förutsättningar. Det kan handla om utveckling av lärmiljöer, organisation, struktur och förhållningssätt.

Hållbarhet

Vi arbetar även för att skapa ett hållbart tänkande utifrån Hjo kommuns hållbarhetsstrategi och Agenda 2030.

Vår vision är att kunna öppna ett kreativt återanvändningscentrum, en plats där vi kan förvara återanvändningsmaterial så att alla förskolor kan ta del av det. Det ska också vara en plats dit pedagoger kan komma, själva eller med barngrupper, för att utforska det material som finns tillgängligt. Här kommer hållbarhet stå i fokus och tanken är att både pedagoger och barn ska bli bättre på att arbeta med ofärdigt material så som restprodukter från näringslivet och samhället. Restprodukter är sånt som vi annars kallar ”skräp” men som barnen kan använda till att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet, problemlösning, samarbete och entreprenöriella förmågor.