Ansök om äldreomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Äldre leende par i diskussion med Kvinna i hemmiljö

Du som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Exempel på vanliga insatser är hjälp i hemmet och särskilt boende. Här får du veta hur du går till väga för att ansöka om insatser.

1. Ansöka om stöd eller förändring av befintligt stöd

Om du vill ansöka om stöd eller om att förändra ditt befintliga stöd är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

2. Utredning av dina behov

När du gjort en ansökan påbörjar biståndshandläggaren en utredning. Som en del i utredningen kommer biståndshandläggaren att vilja träffa dig och få information om hur dina behov ser ut och vad du behöver stöd med. Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få beviljad från äldreomsorgen. Besöket sker inom två veckor från det att din ansökan kommit in till oss. Vid akuta situationer sker besöket mer omgående.

Ni kommer bland annat att prata om:

  • hur ditt boende, din närmiljö och din sociala situation ser ut.
  • din fysiska och psykiska hälsa.
  • hur din vardag ser ut och vilket behov av stöd du ser relaterat till olika livsområden.
  • vad du har för intressen.

3. Beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut som anger om din ansökan har beviljats (bifall) eller inte (avslag). Vårt mål är att du ska få ett beslut inom en månad från det första hembesöket. Skulle du få ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga ditt beslut till förvaltningsrätten. I samband med avslaget får du information om hur du skall göra när du överklagar och biståndshandläggaren kan hjälpa dig med din överklagan.

4. Beslutet verkställs

När din ansökan beviljats, t.ex. hemtjänst eller äldreboende, så ska kommunen verkställa ditt beslut så fort som möjligt. Inom tre månader efter att biståndshandläggaren beviljat ansökan ska kommunen verkställa beslutet. 

Har du frågor eller vill ansöka om bistånd eller hjälp så kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.