Ansök om äldreomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Vårdpersonal pratar med vårdtagare

Du som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Exempel på vanliga insatser är hjälp i hemmet och särskilt boende. Här får du veta hur du går till väga för att ansöka om insatser.

Ansöka om stöd eller förändring av befintligt stöd

Om du vill ansöka om stöd eller om att förändra ditt befintliga stöd är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Utredning

När du gjort en ansökan påbörjar biståndshandläggaren en utredning. Som en del i utredningen kommer biståndshandläggaren att vilja träffa dig och få information om hur dina behov ser ut och vad du behöver stöd med. Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få beviljad från äldreomsorgen. När biståndshandläggaren har utrett ditt behov fattar han eller hon beslut om du ska få hjälp och i vilken omfattning.

Utredningen ska göras så snabbt som möjligt, men vad som exakt menas med "så snabbt som möjligt" kan inte anges generellt. Allting utgår ifrån dina individuella behov och vad situationen kräver.  

Beslut

Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått ansökan beviljad (bifall) eller inte (avslag). Skulle du få ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga ditt beslut till förvaltningsrätten. I samband med avslaget får du information om hur du skall göra när du överklagar och biståndshandläggaren kan hjälpa dig med din överklagan.

Hur lång tid tar det innan ett beslut verkställs?

När du har fått ansökan beviljad, tex hemtjänst eller äldreboende, så ska kommunen verkställa ditt beslut så fort som möjligt. Inom tre månader efter att biståndshandläggaren beviljat ansökan ska kommunen verkställa beslutet, annars riskerar kommunen att få betala vite. 

Har du frågor eller vill ansöka om bistånd eller hjälp så kan du vända dig till biståndshandläggarna inom Vård och Omsorg. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

  • Kvalitet och utveckling inom vård och omsorg

    Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.