Boendestöd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Om du har en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter i din dagliga livsföring, kan du ansöka om boendestöd.

Hur fungerar boendestöd?

Boendestöd innebär hjälp till självhjälp och är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Stödet utformas utifrån dina egna specifika förutsättningar och behov. Stödet ges i ditt hem för att underlätta din vardag, men kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. Efter beslut av biståndshandläggare ska boendestödjare tillsammans med dig utforma en genomförandeplan.

Boendestödet är en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Det kan innebära stöd med inköp, hygien, städning i hemmet, kontakter med olika myndigheter samt ge vägledning till vart man kan vända sig i olika vardagliga frågor. Boendestödet kan även ge stöd i att visa på olika hjälpmedel som finns för att kunna underlätta i din vardag. Stödet kan vara ett socialt stöd för dig i kontakten med anhöriga eller andra personer som du behöver ha kontakt med.

I Hjo har vi två olika personalgrupper som utför boendestöd. Den ena personalgruppen utgår ifrån samma hus som socialpsykiatrins dagverksamhet.  De arbetar måndag till fredag kl 07.30-16.30. Den andra personalgruppen utgår från kommunens stöd-boende. 
Förutom dagtid under måndag till fredag är de i tjänst även på kvällar och helger.

Boendestödet är gratis.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker om stöd hos biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.