Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv. Hjo kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, där Folkhälsorådet utgör arena för samverkan.

Det övergripande syftet för folkhälsoarbetet i Hjo är följande: "Hjo kommun ska driva ett aktivt folkhälsoarbete och skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa hos alla kommunmedborgare." Arbetet sker genom kommunens verksamheter och i samverkan med andra aktörer som exempelvis regionen, myndigheter och civilsamhälle.

Folkhälsorådet har beslutat om fyra prioriterade målområden för folkhälsoarbetet som gäller under 2021-2023:

Goda uppväxtvillkor för barn och unga

Kopplat till detta område arbetar kommunen bland annat med att utveckla det lokala föräldraskapsstödet och samverkar med Folktandvården kring tandborstning i alla förskolor.

Goda levnadsvanor i alla åldrar

För att främja goda levnadsvanor arbetar kommunen bland annat med organiserade rastaktiviteter, Livsstilsveckan för alla åk 7 elever och tar fram och genomför drogförebyggande insatser.

Gott psykiskt välbefinnande

En viktig hälsofrämjande insats för psykiskt välbefinnande som kommunen arbetar med är YAM (Youth Aware of Mental health) för alla elever i årskurs 8. Ett annat exempel på arbete inom detta prioriterade området är upprättande och implementering av riktlinje och rutiner vid suicidalt beteende, självmordsrisk och suicid.

Åldrande med livskvalité           

I Hjo erbjuds bland annat Senior Sport School och årligen tas det fram en SeniHjorkatalog med kommunens hela aktivitetsutbud samlat för seniorer.

Läs gärna mer i följande dokument: