Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv. Hjo kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, där Folkhälsorådet utgör arena för samverkan.

Det övergripande syftet för folkhälsoarbetet i Hjo är följande: "Hjo kommun ska driva ett aktivt folkhälsoarbete och skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa hos alla kommunmedborgare." Arbetet sker genom kommunens verksamheter och i samverkan med andra aktörer som exempelvis regionen, myndigheter och civilsamhälle.

Folkhälsorådet har beslutat om tre prioriterade målområden för folkhälsoarbetet som gäller under 2024:

Goda uppväxtvillkor för barn och unga

Kopplat till detta område arbetar kommunen bland annat med att utveckla det lokala föräldraskapsstödet och samverkar med Folktandvården kring tandborstning i alla förskolor.

Goda levnadsvanor i alla åldrar

För att främja goda levnadsvanor arbetar kommunen bland annat med organiserade rastaktiviteter, Livsstilsveckan för alla åk 7 elever och tar fram och genomför drogförebyggande insatser.

Åldrande med livskvalité           

I Hjo erbjuds bland annat Senior Sport School och årligen tas det fram en SeniHjorkatalog med kommunens hela aktivitetsutbud samlat för seniorer.

Läs gärna mer i följande dokument: