Tillstånd markupplåtelse, schaktning och TA-plan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Ska du ställa upp byggställningar, containrar eller göra annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Ska du borra eller gräva eller göra någon som påverkar trafiken behöver du söka tillstånd för schaktning och TA-plan.

  • Tillstånd markupplåtelse

    Markupplåtelse för nyttjande av kommunal mark söks hos polisen.

  • Tillstånd att gräva och borra i mark - schakttillstånd

    Om du ska gräva eller borra inom detaljplanelagt område ska du söka schakttillstånd hos kommunen. Ska du ställa upp en container eller liknande i samband med arbetet så måste du söka tillstånd även för det så kallat tillstånd för markupplåtelse.

  • Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

    Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av samhällsbyggnadskontoret innan du får börja arbeta.