Sponsring

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Neverstore spelar på Hjo hamnfest.

Hjo kommun kan sponsra olika aktiviteter och evenemang. Sponsringen ska bidra till att stärka varumärket Hjo kommun.

Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning till Hjo kommun som bidrar till en positiv marknadsföring av kommunen. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet och/eller ett specifikt arrangemang. Sponsorvärdet bedöms efter hur många och vilken bredd marknadsföringen förväntas nå. Ju fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. Sponsringen som kommunen beviljar innefattar all typ av stöd, både ekonomiskt, utförda tjänster eller liknande.

Riktlinje för sponsring

Ansökan

Riktlinjerna syftar till att alla ansökningar ska bedömas så enhetligt och konsekvent som möjligt. Det innebär att alla som är intresserade av ett sponsorsamarbete med kommunen ska göra en formell ansökan utifrån ett antal olika kriterier. En muntlig förfrågan räknas inte som en formell ansökan.

Ansökan ska vara inkommen till kommunen via formuläret nedan senast 28 februari, 30 april, 31 augusti eller 30 november.

Ansökan sponsring

Beslut om sponsring 

En sponsringsgrupp bestående av representanter från Kommunikationsenheten, Kultur, turism och fritid och Näringslivsenheten beslutar utifrån fastslagen riktlinje för sponsring vilka ansökningar som beviljas. Beviljat sponsringsbidrag kan skilja sig från den ansökta summan. Sponsringsbidraget innefattar alla typer av stöd som kommunen kan tillhandahålla, som ekonomisk stöd eller tjänster av olika slag. Sponsring sker inom ramen för fastställd årsbudget på Kommunikationsenheten. 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Vi kommer att läsa igenom din ansökan och återkoppla inom två veckor efter sista ansökningsdag. 

Utvärdering

Efter evenemanget är genomfört kommer du i vissa fall att bli ombedd att göra en utvärdering.