Om Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

I Hjo kommun lever och verkar cirka 9 000 människor. Kommunen är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet - på pendlingsavstånd till Göteborg, Stockholm och andra större städer.

Hjoborna vill bruka och bevara de vackra kulturmiljöer som finns här och skapa ett mer levande Hjo för alla åldrar. Hjo är ingen sovstad, här vill vi att de funktioner ska finnas som gör en stad till en egen stad. Ett levande centrum är viktigt. Hjo är en stad i utveckling med stor framtidstro, där vi investerar för Hjos framtid. De senaste åren har vi haft en postiv befolkningsutveckling och passerat 9 000 invånare.

Att skapa aktiviteter som bidrar till att både boende och besökare trivs och återkommer till Hjo är viktigt för kommunens utveckling. Vi vet att möjligheterna till en rik fritid ofta är avgörande för en kommuns attraktionskraft. Idrott och kultur bidrar till medborgarnas livskvalitet och hälsa, men även till kommunens utveckling.

Vi har en lång konstnärstradition som vi vill bygga vidare på. I Hjo ska det vara möjligt för människor i alla åldrar att mötas, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. Hjo är mer än en vacker kuliss, det ska vara roligt att vara i Hjo.  

Alltid nära mellan människor

I Hjo är det nära mellan människor. Det ger unik potential för goda möten och samarbete. Hjoborna är engagerade och stolta över sin kommun vilket har visat sig i visionsarbetet som byggde på dialog och delaktighet – vi gjorde det tillsammans. På samma sätt behöver vi arbeta tillsammans för att visionen ska bli verklighet. Därför ska vi medvetet satsa på goda möten; goda möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet, god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Dialog och delaktighet ska vara prioriterade värden i vår stad. Det ska vara enkelt, lättillgängligt och välkomnande i Hjo. 

Tillsammans skapar vi framtidens Hjo