Avgifter och taxor i kommunala verksamheter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här hittar du en lista över alla taxor, avgifter och vilka regler som gäller för de olika kommunala verksamheterna.

Om du klickar på någon av rubrikerna i listan, länkas du till en sida med information om respektive taxa.

 • Äpple på böcker

  Avgifter för barnomsorg

  På denna sida finns information om avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hjo kommun.

 • Avgifter enligt socialtjänstlagen

  Du som får hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) får betala en avgift.

 • Anmälningsavgiften för Kulturskolan

  Anmälningsavgiften fastställs av kommunstyrelsen och förändringar av avgiftens storlek kan ske.

 • Vatten- och avloppstaxa

  På den här sidan hittar du information om aktuella priser för vatten och avlopp, avläsning av el- och vattenmätare och information om anmälan vid flyttning.

 • Avgifter för bygglov

  Byggnadsnämnden tar ut en avgift för olika lov och åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gäller inom plan- och bygglagens område samt för mät- och kartteknisk verksamhet.