Språktåget

Telefon
0503-35010

E-post
stadsbibliotek@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1B

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Språktåget är språkstimulerande material för barn mellan 0–6 år som rekommenderas av logopeder och bibliotekarier för att främja barns språkutveckling.

Språktåget är ett samarbete mellan logopeder och bibliotekarier för att underlätta för bibliotek, logopedi och barnhälsovård att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn.

Språktåget stannar vid olika stationer där barn kan utveckla olika delar av sina språk. Några behöver stanna lite längre vid någon station, andra tuffar på snabbare

Språktåget kan du använda tillsammans med en biljett från en logoped eller utifrån din egen bedömning. Alla får låna.