Natur

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun är en liten kommun med en fantastisk natur och ett speciellt naturgeografiskt läge intill Vätterns västra strand och Hökensås. Naturmiljön är en av kommunens viktigaste tillgångar som lockar människor till boende och verksamheter.

Naturen är grunden för vår existens och vi människor är en del av naturens nätverk. De tillgångar, resurser och upplevelser naturen ger oss måste vi vårda och förvalta efter bästa förmåga så att även framtida generationer kan använda och glädjas åt dem. 

Länsstyrelsens hemsida kan du få svar på vad man ska göra om man hittar en till synes övergiven fågelunge, skadat vilt eller har andra funderingarom vilda djur som till exempel grävlingar, ormar och fladdermöss.

 • Naturvårdsplan

  Med stöd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA) har Hjo kommun utarbetat en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2015.

 • Skyddsvärda träd

  Sverige har ett av Europas största bestånd av stora och gamla träd. Det för med sig ett stort avsvar för de äldre lövträden.

 • Öring i hela Hjoån

  För 30-40 år sedan var Hjoån i mycket dåligt skick. Vätternöringens ursprungliga vandringsvägar hade skurits av när människan började utvinna kraft ur ån. Dalgången användes som soptipp och giftiga ämnen släpptes ut i ån. Idag är Hjoåns dalgång ett naturreservat med stor biologisk mångfald där både öring och harr kunnat återfå sina forna reproduktionsområden. Läs mer om den fantastiska förvandlingen!

 • En äng med vallmoblommor.

  Ängar

  Har du lagt märke till att vi låter gräset växa där det tidigare var klippta gräsytor? Det gör vi för att skapa blomrika miljöer som gynnar våra livsviktiga pollinerare.

 • Invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Vad du gör som privatperson spelar stor roll, vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

 • Djur-, miljö- och hälsoskydd

  På den här sidan finns information om vem som har hand om miljö- och hälsoskydd i Hjo kommun samt djurskydd.