Naturvetenskap och teknik för alla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Matteböcker på ett bord i ett klassrum.

I våra förskolor och grundskolor arbetar vi med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). NTA erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling. Det är ett frågebaserat och undersökande arbetssätt, med experiment som grund.

NTA är anpassat till läroplanerna. Med i styrelsen för arbetet med NTA, finns både Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, vilket borgar för en hög kvalitet.

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:

  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande 
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet

I arbetet får vi reda på hur man systematiskt arbetar som en forskare.

Vi får bland annat svaret på:

  • Hur växer en larv till en fjäril?
  • Vad innehåller maten du äter?
  • Hur kopplas elkretsar?

För mer information, besök NTA:s hemsida här.