Rådgivning till företag

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun vill gärna ge dig, som funderar på att starta eget företag eller som redan är företagare i kommunen, så bra stöd som möjligt! Ta gärna kontakt med oss för ett samtal om vilka kontakter vi kan förmedla.

 • Du som funderar på att starta företag eller precis har startat eget, välkommen på kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning!

  NyföretagarCentrum i Hjo

 • På verksamt.se samlar myndigheterna
  Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket
  Information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

  Under rubrikerna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla hittar du information, räkneverktyg och länkar till fördjupad information på andra webbplatser.

  Du kan logga in med din e-legitimation i våra e-tjänster och bland annat registrera ditt företag, ändra företagsnamn, ansöka om godkännande för F-skatt och skapa din personliga affärsplan

  Verksamt.se

 • IDC - Industrial Development Center West Sweden AB är Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för den tillverkande industrin. IDC ägs av över 130 industriföretag från olika tillverkningsgrenar såsom trä-, fordons-, verkstads-, elektronik-, automation- och livsmedelsbranschen. IDC fokuserar sina insatser till områden Produktion, Marknad, Produktutveckling, Material, Kompetensförsörjning samt kan ge stöd inom Finansiering av utvecklingsprojekt,

  IDC West Sweden AB

 • IFS Väst hjälper personer med utländsk bakgrund att starta och driva livskraftiga företag.

  IFS Väst

 • Syftet med projektet är att underlätta ägarskifte i små företag, stimulera utbud och efterfrågan av små företag.

  Ägarskifte Västra Götaland 

 • Det yttersta uppdraget för Gothia Innovation AB är att skapa en långsiktigt hållbar teknik- och forskningspark. Det vill säga en innovationsmiljö med sikte på kunskapsekonomin och som ger möjligheter för studenter att få jobb, entreprenörer att starta och utveckla företag samt forskare att nyttiggöra sin upptäckt.

  Gothia Science Park 

 • CONNECT är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Vi sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I våra processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa mötesplatser skapar snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i Västsverige.

  Connect Väst

 • Framtidén är programmet för dig som har en idé men inte vet hur du ska gå vidare med den. Produkt eller tjänst? Stort eller smått? Lokalt eller globalt?

  Framtidén - din GPS på vägen till framgång

 • Har du en idé om en innovation? Är du på gång att starta företag? Vill du utveckla ditt företag? Eller är du på väg att köpa ett? Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder finansiering och rådgivning. 

  Almi

 • ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten täcker hela processen från idé till lönsamt företag.

  Almi Väst AB

 • Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

  Företagsfinansiering i Västra Götaland

 • Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Deras arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka 350 medarbetare på nio orter. 

  Tillväxtverket

 • Leader Östra Skaraborg har jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö. Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och kommer att jobba med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden, så kan LEADER vara något för dig.

  LEADER Östra Skaraborg 

 • Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. 

  Vinnova 

 • Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

  Länsstyrelsen Västra Götaland 

 • För genomförande av projekt som ligger i linje med tillväxtprogrammets prioriterade insatsområden finns det möjlighet att söka finansiellt stöd.

  Sök projektstöd via Skaraborgs kommunalförbund 

 • Med kapitalfinansiering skapar Skaraborg Invest förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

  Invest