Vattenskoter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vi som enskild kommun har svårt att hindra körning med vattenskoter eftersom rättsläget i nuläget är oklart.

1993 kom Vattenskoterförordningen, SFS 1993:1053. Lagen innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen i respektive län har beslutat om undantag för vissa vattenområden. I Hjoviken finns ingen allmän farled och inget vattenområde där Länsstyrelsen beslutat om undantag.

Sedan år 2009 har dock den svenska vattenskoterförordningen stått i strid med EU-lagstiftningen. Vårt svenska förbud anses begränsa möjligheten till försäljning av vattenskotrar och står därför i strid med den fria rörligheten för varor. Kustbevakningen har därför, i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten, beslutat att inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen.

När vattenskoterkörning sker i strid med bestämmelserna i sjötrafikförordningen eller sjölagen avseende till exempel störande körning, hastighetsöverträdelse och sjöfylleri, kan man rapporteras och bötfällas i enlighet med den praxis som gäller för övrig sjötrafik.

Körning med vattenskoter i Hjo kommun

Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning.

Vi som enskild kommun har svårt att hindra körning med vattenskoter eftersom rättsläget i nuläget är oklart. Många vattenskoterförare sjösätter vid rampen i Hjo hamn. Vi kommer att tillåta detta även fortsättningsvis men riktar en tydlig uppmaning till samtliga förare att respektera följande:

  • I Hjo hamn gäller en hastighetsbegränsning om 4 knop
  • För att minska störning och risken för allvarliga olyckor bör inte vattenskotrar köras närmare land än 300 m
  • Reglerna i sjötrafikförordningen och sjölagen gäller även vattenskotrar

Vi hoppas att informationen ovan ska bidra till att Du som kör vattenskoter visar hänsyn och gott omdöme genom att följa de regler som finns till sjöss. Vi hoppas också att informationen ska bidra till att Vi alla hjälps åt och påminner varandra om hur Vi tillsammans kan se till att vår strandlinje upplevs som en lugn och trivsam plats för boende, bad och avkoppling.

Du kan läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för vattenskoter på kustbevakningens hemsida