Byggnation - Estrid Ericsonskolan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Här kan du läsa mer om den nya grundskolan på Lundbyområdet som fått namnet Estrid Ericsonskolan.

Arkitektfirman, LINK arkitektur, inspirerades tidigt i projektet av Estrid Ericson som Hjobo, formgivare och stilikon. Det återspeglas i materialval, koncept och gestaltning. Förutom Estrid så fångade arkitekterna upp Hjo som Trästad och förenade dessa inspirationskällor på följande sätt: 

”Trästadens skala och intimitet möter Estrid Ericsons tidlösa, litterära och kreativa estetik i framtidens lärmiljöer” LINK arkitektur

Landskapsarkitekten COWI har också hämtat inspiration från Estrid Ericson vid utformning av skolans utemiljö.

Att namnge skolan efter Estrid Ericson tycker jag är ett utmärkt förslag eftersom hon är en god förebild och ett bra exempel på en ung tjej som fullföljde sin dröm och sina idéer. 

Hon skapade och byggde upp ett lysande företag där hon utvecklade sitt eget och andras konstnärskap. Detta i en tid då det var långt ifrån gängse att flickor sysslade med sådant som entreprenörskap – kvinnor hade ju vid den tiden just fått rösträtt i vårt land! 

Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande.

Vision och Utformning

Utformningen av Estrid Ericsonskolan växte fram i samarbete mellan Link arkitektur, personal från samhällsbyggnad och en projektgrupp bestående av pedagoger från Hjo kommuns skolor. Ledorden för projektet var ”hållbarhet, litteratur och rörelse” vilka var viktiga i arkitekternas arbete med koncept och gestaltning. Projektgruppen ville också knyta an till Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” som för den nya skolan omformulerades till ”Tillsammans skapar vi framtiden”.

Projektgruppen har gjort studiebesök på nybyggda skolor i Göteborg, Mariestad, Linköping och Skövde för att samla kunskap och inspiration. De har också tagit del av forskning kring hur lärmiljöer kan utformas för att främja trygghet och studiero. Elever har varit delaktiga och formulerat önskemål om lärmiljöernas färgsättning, ljud och ljus, samt vilka möbler och material de vill ha. De har också tillfrågats om hur de tycker att en bra utemiljö som främjar lek och rörelse bör se ut, samt vilka redskap de skulle vilja ha på skolgården.

Vem var Estrid Ericson

Estrid Ericson (1894–1981) grundare av Svenskt Tenn, växte upp i Hjo, hennes far Adolf Erikson var källarmästare och ägde stads- och badhotellet i Hjo. Estrid Ericson var formgivare och konsthantverkare. Hon utbildade sig till teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm 1913–1918. Hon var teckningslärare i Hjo i en termin innan hon började arbeta vid Svensk Hemslöjd i Stockholm. 1920–1924 var hon konsulent på heminredningsfirman Wikman och Wiklunds avdelning Vackrare vardagsvaror. Hon grundade Svenskt Tenn AB 1924 med en liten summa pengar som hon ärvt efter sin far. Estrid begravdes 1981 på Hjo kyrkogård. 

Eventuell framtida utbyggnad av skolan

I uppdraget till arkitekten ingick det att den nya skolan skall vara formad på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden bygga ut med eventuellt en förskola och/eller ytterligare grundskoleverksamhet. På bilden nedan visas den planerade byggnaden i mörkbrunt med de eventuella tillbyggnaderna i norr, väster och söder. Utbyggnaden i norr är tänkt som förskola och utbyggnaden i väster för grunskoleverksamhet. Den mindre tillbyggnaden i söder är en eventuell utbyggnad av matsalen som kan bli aktuell vid utbyggnad av grunskoleverksamheten.