Krisberedskap

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Arbetet med krisberedskap handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Här hittar du information om kommunens krisorganisation och hur kommunen kommunicerar vid kriser och andra allvarliga händleser. Här finns även tips om krisberedskap i ditt eget hem.

113 13 – informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

 • En krislåda med matvaror, ljus m.m.

  Din egen krisberedskap

  Vi har alla ett ansvar för vår egen och vår familjs säkerhet. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

 • Kommunens krisberedskap

  Hjo kommun har det övergripande samordningsansvaret vid större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

 • Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

  Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen och på kommunens Facebook sida om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

 • Broschyren "OM krisen eller kriget kommer".

  Vad kan hända i Hjo?

  Ibland känns kriser så långt borta att det kan vara svårt att se hur de skulle kunna påverka ens egen vardag. Här har vi sammanställt information om vad som skulle kunna hända - även i Hjo och hur du kan förbereda dig på ett bra sätt.

 • Viktigt meddelande till allmänheten: Så varnas allmänheten

  När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information. Här kan du läsa om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

 • Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

 • Karta som visar trygghetspunkter i Gate och Korsberga

  Trygghetspunkter

  En trygghetspunkt är en plats där du som privatperson kan få hjälp med vissa grundläggande saker i kris eller krig. I Hjo har vi fem trygghetspunkter i Hjo stad, en i Korsberga och en i Gate.