Avloppsvatten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet och en eller flera avloppspumpstationer till våra avloppsreningsverk, där det renas.

I Hjo kommun finns det två avloppsreningsverk. Det största är utbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening medan det mindre består av en markbädd. Reningen av vattnet i avloppsreningsverken genomförs enligt de krav som miljömyndigheterna ställer.

VA-rådgivning om enskilda avlopp

VA-rådgivaren är en tjänst från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är en kommungemensam, kostnadsfri och opartiska resurs för fastighetsägare som funderar på att rena avloppet gemensamt med en eller flera grannar. Du når VA-rådgivaren via Miljösamverkan Östra Skaraborgs växel: 0500-49 36 30, eller via info@miljoskaraborg.se.

Tänk på vad du häller i avloppet

Spola aldrig ned fasta föremål i toaletten. Exempel på föremål som ställer till bekymmer i reningsverket är:

  • bomullstops
  • tamponger
  • bindor
  • kondomer
  • kattsand

Detta ska du inte hälla i avloppet, varken i köket, toaletten, pannrummet eller garaget:

  • Lösningsmedel som lacknafta, terpentin, aceton, T-sprit, fotogen.
  • Bilvårdsprodukter som avfettningsmedel, kylarglykol, rostskyddsmedel, spillolja eller liknande.
  • Färger, lacker, spackel, lim med mera.
  • Fotokemikalier, läkemedel, träskyddsmedel, råttgift och andra bekämpningsmedel.

Vad gör jag med överblivna läkemedel?

Återlämna alltid överblivna läkemedel till apoteket, spola inte ner läkemedel i avloppet.