Avloppsvatten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Vatten spolas ner i handfat

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet och en eller flera avloppspumpstationer till våra avloppsreningsverk, där det renas.

I Hjo kommun finns det två avloppsreningsverk. Det största är utbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening medan det mindre består av en markbädd. Reningen av vattnet i avloppsreningsverken genomförs enligt de krav som miljömyndigheterna ställer.

VA-rådgivning om enskilda avlopp

VA-rådgivaren är en tjänst från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är en kommungemensam, kostnadsfri och opartiska resurs för fastighetsägare som planerar eller funderar på att gå samman, för att rena avloppsvattnet i en gemensam anläggning. Klicka på länken som finns under "Tjänster och information"

Tänk på vad du häller i avloppet

Spola aldrig ned fasta föremål i toaletten. Exempel på föremål som ställer till bekymmer i reningsverket är:

  • bomullstops
  • tamponger
  • bindor
  • kondomer
  • kattsand

Detta ska du inte hälla i avloppet, varken i köket, toaletten, pannrummet eller garaget:

  • Lösningsmedel som lacknafta, terpentin, aceton, T-sprit, fotogen.
  • Bilvårdsprodukter som avfettningsmedel, kylarglykol, rostskyddsmedel, spillolja eller liknande.
  • Färger, lacker, spackel, lim med mera.
  • Fotokemikalier, läkemedel, träskyddsmedel, råttgift och andra bekämpningsmedel.

Vad gör jag med överblivna läkemedel?

Återlämna alltid överblivna läkemedel till apoteket, spola inte ner läkemedel i avloppet.