Ansök om stöd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Figurer som samarbetar med att sätta dit en pusselbit

Du som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd från kommunen. På den här sidan kan du läsa mer om hur en ansökan går till och vem du ska vända dig till för att få hjälp med din ansökan.

Ansökan

Om du vill ansöka om stöd eller har frågor är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida under kontakt. Du kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen eller enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS-lagen 

Utredning

När du gjort en ansökan påbörjar biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren en utredning. Som en del i utredningen kommer handläggaren att vilja träffa dig och få information om hur dina behov ser ut och vad du behöver stöd med. Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få. När handläggaren har utrett ditt behov fattar han eller hon beslut om du ska få hjälp.

Utredningen ska göras så snabbt som möjligt, men vad som exakt menas med "så snabbt som möjligt" kan inte anges generellt. Allting utgår ifrån dina individuella behov och vad situationen kräver.  

Beslut

Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad  (bifall) eller inte (avslag). Skulle du få ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga ditt beslut till förvaltningsrätten. I samband med avslaget får du information om hur du skall göra när du överklagar och biståndshandläggaren kan hjälpa dig med din överklagan.

Hur lång tid tar det innan ett beslut verkställs?

När du har fått en insats enligt LSS beviljad så ska kommunen verkställa ditt beslut så fort som möjligt. Verkställigheten sker i dialog med ansvarig enhetschef.

Har du frågor eller vill ansöka om bistånd/insats så kan du vända dig till biståndshandläggarna inom Vård och Omsorg, Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.