Budget och budgetarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Budgetprocessen är uppdelad i vår och höst, där vårprocessen syftar till att klargöra  de olika verksamheternas utmaningar inför kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten.

Höstens process är  inriktad på verksamhetsplaneringen och eventuella förändringar som uppkommit i samband med regeringens budgetproposition och den skatteprognos som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gör i oktober.