Budget och budgetarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Budgetprocessen handlar om att överföra den politiska ledningens vilja till kommunal verksamhet. För Hjo kommun innebär det att visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla visionen.

Kommunfullmäktige fastställer mål för verksamheten utifrån en budget som beskriver vilka resultat man önskar nå de kommande åren, hur kommunens pengar, främst skatteintäkter men också betalda avgifter ska fördelas för att målen ska uppnås.

Budgetprocessen är uppdelad i vår och höst, där vårprocessen syftar till att klargöra  de olika verksamheternas utmaningar inför kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten.

Höstens process är  inriktad på verksamhetsplaneringen och eventuella förändringar som uppkommit i samband med regeringens budgetproposition och den skatteprognos som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gör i oktober.