Hjo kommuns arbete med integration

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Kommunen och Arbetsförmedlingen ansvarar för den nyanlände som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Hjo av Migrationsverket. Målet är att ge nyanlända förutsättningar att bli självförsörjande och delaktiga i samhället och i Hjos gemenskap.

Enligt svensk lag har kommunen ansvar för de nyanlända som har fått uppehållstillstånd och anvisats till kommunen av Migrationsverket. Kommunen får pengar av staten för att kunna ta emot den nyanlände

Kommunen ansvarar för:

  • mottagandet i kommunen, bostad och praktisk hjälp vid bosättning
  • utbildning i svenska för invandrare
  • kurs i samhällsorientering
  • skola och förskola.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att:

  • erbjuda och upprätta etableringsplan
  • administrera underlag för etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen gör en etableringsplan

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv. De ansvarar för att ta fram en etableringsplan tillsammans med personen som är ny i Sverige. En etableringsplan tas fram för de som är mellan 20 och 65 år (18 år om den unge inte studerar).

Under tiden som etableringen pågår, vanligast två år, har den enskilde rätt till etableringsersättning under förutsättning att etableringsplanen följs. Under glappet som kan uppstå mellan tiden den nyanlände flyttar till kommunen och etableringen kommer igång kan den enskilde ansöka om ekonomiskt bistånd.

För vem gäller etableringsplan?

Etableringsplan gäller för personer mellan 20 och 65 år (18 år om den unge inte studerar). Kommunen ansvarar för barn och personer äldre än 65 år som inte omfattas av etableringsplaneringen. Kommunen har även ett övergripande ansvar för personer med funktionsvariationer.

Hur många nyanlända tar Hjo emot?

Hur många nyanlända flyktingar som varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. År 2024 ska Hjo kommun ta emot 13 flyktingar.

Rött hus med vitt fönster och mycket växtlighet utanför.

Hjo kommun ansvarar för att ge våra nyanlända någonstans att bo. Om du som fastighetsägare har bostäder att hyra ut till nyanlända får du gärna kontakta oss.