Viktigt meddelande till allmänheten: Så varnas allmänheten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information. Här kan du läsa om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Varnings- och informationssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Viktigt meddelande till allmänheten

Den myndighet som begär ett VMA ansvarar för informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Korta, precisa fakta lämnas till SOS-centralen, som förmedlar informationen till Sveriges Radios sändningsledning.

Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik i den privata lokalradion. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet.

Meddelandet innehåller information om:

  • vad som hänt eller kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
  • vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

VMA-information kan även spridas via telefoni i områden som den som begär VMA bestämmer.

VMA till mobiltelefoner

Det är möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett område. Riksdagen har godkänt de lagändringar som krävs för att göra detta. Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga. Till skillnad från när ett VMA utfärdats bryter inte radion sändningen för att förmedla myndighetsmeddelanden.

Hesa Fredrik

I vissa situationer när sms-utskick enligt VMA inte når befolkningen eller systemet inte fungerar som det ska kan viktiga meddelanden skickas ut via varningssystemet ”Hesa Fredrik”. I Hjo kommun finns ingen sådan anläggning. Räddningstjänsten har då i uppgift att sända ut motsvarande signaler via systemen på sina räddningsfordon om ett sådant behov finns.

Läs mer om de olika ljudsignalerna och dess innebörd här: