Välkommen till den anpassade grundskolan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Lärare och en ung elev kollar i en anteckningsbok i klassrummet.

Den anpassade grundskolan (tidigare grundsärskolan) är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning får en individuellt anpassad grundskoleutbildning. I Hjo kommun är verksamheten uppdelad i två avdelningar, Granen och Elefanten. Granen har sin verksamhet på Guldkroksskolan och Elefanten har sin verksamhet på Estrid Ericsonskolan. Båda skolorna ligger i Hjo tätort.

Undervisningen läggs upp utifrån den anpassade grundskolans kursplaner och mål. Granen undervisar i ämnen och Elefanten i undervisningsområden. Varje elev har en individuell plan anpassad efter elevens förutsättningar och behov, detta för att ge möjlighet till en god utveckling av elevens alla förmågor. Den anpassade skolans läroplan ger eleven möjlighet att arbeta med praktisk-estetiska ämnen såsom hem- och konsumentkunskap, bild, slöjd, musik och idrott. Dessutom har skolan möjlighet att särskilt fokusera på att arbeta med ämnen i teman som anpassas utifrån elevens utvecklingsbehov. Vi fokuserar också mycket på att utveckla elevernas kommunikativa förmåga bland annat genom att arbeta med bilder och tecken som stöd.

Vi har ett nära samarbete med våra elevers vårdnadshavare, vilket underlättar för oss att nå vårt mål; att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Elever kan vara inskrivna i den anpassade grundskolan men har delar av sin undervisning i grundskolan.